- Med kunskap och känsla -

Robert Olausson, Leg. veterinär & Pernilla Olausson, Leg. sjukgymnast/fysioterapeut

 

 

 Träning efter tandbehandling

Hos oss får du alltid råd och riktlinjer om hur du bör göra efter en tandbehandling. Det kan gälla val av betsel (inkl storlek), hur länge din häst ev ska vara utan betsel efter en behandling osv.

Många hästar har negativa muskelspänningar efter långvariga munproblem, vilka kanske inte alltid ger med sig bara för att problemet i munnen är borta. Dessa hästar kan behöva lite mer hjälp för att kunna återfå ett normalt rörelsemönster. Många gånger är det också ett stört rörelsemönster som ger upphov till munproblem.

Om hästen exempelvis i ena varvet faller inåt i volten för att i andra varvet falla ut, så visar det på en oliksidighet som många gånger även kan märkas i hästens sätt att ta kontakt med bettet. Om man inte uppmärksammar detta, kan dessa mun/tandproblem då komma tillbaka efter ett tag efter beh.

Vi rekommenderar i de fallen att man bokar tid för uppföljning hos sjukgymnast som visar hur man kan träna hästen till en bättre symmetri för att inte bara minska risken för återkommande mun/tandproblem, utan även till en generellt ökad liksidighet som är en av grundstenarna för en hållbar och hälsosam ridning.

 

Om mun/tandproblemen verkar vara betselrelaterade och/eller man misstänker att de kommer från en okänslig/hård eller ostadig hand, kan det också vara bra att boka tid hos sjukgymnast för att få hjälp med att se över sin sits. Problemet sitter oftast inte i just händerna eller bettet, utan i ryttarens sits. Brist på balans, följsamhet och/eller stabilitet i ryttarens kropp, omöjliggör en oberoende, inkännande och följsam hand. I de fallen kan det istället vara värdefullt för ryttaren att få hjälp med sin egen kropp!

För mer info och bokning, kontakta Pernilla!

info@skogsgarden-timmele.com

0706-108615