- Med kunskap och känsla -

Robert Olausson, Leg. veterinär & Pernilla Olausson, Leg. sjukgymnast/fysioterapeut

 

 

 Hästtandvård 

Välkommen till oss för kvalificerad hästtandvård av Robert Olausson, leg veterinär med vidareutbildning från SLU under Torbjörn Lundströms ledning.

Hos oss blir din häst ordentligt undersökt och vid behov behandlad med förstklassig utrustning speciellt avsett för ändamålet.

Vid föreliggande ridproblem erbjuder vi översyn av både betsel samt ridning, om så önskas. De flesta hästägare är idag väl medvetna om att en del av alla  mun/tandproblem kan vara antingen ett resultat av ELLER en orsak till något annat problem hos hästen eller i ridningen.

På Skogsgården försöker vi bilda oss en uppfattning om hela bilden, för att på bästa sätt kunna vara till hjälp.

För mer info, kontakta Robert via sms eller mejl.

info@skogsgarden-timmele.com

0702-860701